آخرین بروز رسانی قیمت ها 1403/04/24 یکشنبه
سبد خرید

                              شناسنامه گیاه اسپاتی فیلوم یا گل چمچه ای ( گیاه صلح )

خانواده : شیپوریان

مبداً ( زیستگاه ): آمریکای مرکزی و کلمبیا ، درآمریکا درخارج از منزل نگهدای می شود.

فصل گلدهی :

درسال دوبار گل می دهد ولی اگرتمامی شرایط برایش مساعد باشد مخصوصاً نور، هرچهارفصل گل می دهد.

رنگ گلها :

سفید ، به همین دلیل به گل صلح معروف می باشد.

موقعیت نور :

این گیاه با نور فلورسانس یا اتاق بدون پنجره هم می تواند به رشد خود ادامه دهد ، اما نور باعث رشد بهتر ، گلدهی بیشتر میشود. نور پنجره جنوبی وشرقی براش مناسبه ، در فصل زمستان بدلیل سرما و پایین بودن دما گیاه پشت پنجره گذاشته نشود.

خاک :

خاک تقریباً سبک با زهکشی بالا استفاده شود. و سالی یکبار درفصل بهارجهت رشد بهتر گیاه تعویض خاک انجام شود. بهترین ترکیب خاک : پیت ماس + پرلیت + خاک برگ یا کوکوپیت

 

رطوبت :

محیطی گرم ومرطوب برایش عالی است . بنابراین درشهرهای شمالی بهترین رشد و نمو خود راخواهد داشت.  در دماهای خیلی پایین دوام نمی آورد. با ساخت جزیره و غبارپاشی البته با آب بدون املاح (ترجیحاً تصفیه شده ) می توان رطوبت بالایی برای گیاه فراهم و باعث خوشحالی این گیاه شویم.

آبیاری :

این گیاه خاک مرطوب را دوست دارد اما نه اینکه همیشه خیس و غرقابی باشد. چون ریشه اش نسبت به قارچ حساس است ( آبیاری بیش از حد ممنوع ) ، اما درصورت آبیاری کم هم برگ ها آویزان و گاهی اوقات قهوه ای می شوند. وبه همچنین اسپاتی به آب املاح وکلردار بسیار حساس است و با سوختن برگهایش واکنش خود را نشان می دهد.

کوددهی :

تمامی گیاهان گلدار تغذیه بسیار بالا و خوب نیازدارند. کود مناسب این گیاه ، کود پتاسیم بالاست.

N.P.K(12.12.36)                                

تکثیر :

بهترین روش تکثیر این گیاه تقسیم بوته است. پس از جداکردن بوته آن را درترکیب خاک بستر رشد ( به نسبت مساوی پیت ماس + کوکوپیت ) در گلدان بکارید و با دادن کود فسفر بالا به  گیاه باعث پرشدن ریشه و رشد سریعترش شوید. و وقتی به گلدهی رسید همانطور که گفته شد از کود پتاسیم بالا استفاده کنید.

بیماری :

علت نوک سوزی برگها : نورزیاد وآب املاح سنگین

علت زردشدن برگها : افراط وتفریط در آبیاری 

علت آویزان شدن برگها : آبیاری کم

علت گل ندادن : کمبود نور وکمبود مواد مغذی